Schaargebit

Schaargebit is een afwijking in de hellingshoek van de onder- en bovenkiezen. Als deze hoek groter is dan 25 graden spreken we van een schaargebit. De hoek kan wel oplopen tot 50 á 60 graden. Een zijdelingse kauwbeweging wordt hierdoor onmogelijk. Het ontstaat vaak door gebitsproblemen waardoor het paard probeert deze kant te sparen. Behandeling ook vaak in frequentie verhogen naar een halfjaarlijkse controle en correctie.