Cariës

Cariës ontstaat ten gevolge van fermentatie van suikers in de voeding door de aanwezige bacteriën in de mondholte. Men ziet het frequent in de glazuurbekers van 9e en 10e element aan de bovenkaak en in mindere mate op het 6e element van de bovenkaak. Door de aantasting van de tandstructuur loopt een kies met cariës een hoger risico op gevolgschade zoals het ontstaan van een kiesfractuur.