Diastema’s

Diastema’s is een ruimte tussen de elementen waar voer zich makkelijk in kan verzamelen en door druk van het tegenoverliggend element tot diep in de tandkast kan worden geduwd. Deze aandoening is voor het paard één van de pijnlijkste in de mond, toch geeft het lang niet altijd eetklachten. Bij eetproblemen ziet men dit door het laten vallen van ruwvoerproppen. Het probleem kan zich op alle leeftijden openbaren maar wordt meestal in relatie gebracht met oudere paarden.
Het probleem is vaak de aanleiding voor parodontitis, een ontsteking van het tandvlees en –cement tot mogelijk zelfs het periodontaal ligament. In extreme gevallen kan het tot verlies van een element leiden.