Haken

Haken komen voor op de eerste of laatste kies in de rij. Ze ontstaan op zowel de onder- als bovenkaak. Haken zijn vaak de oorzaak van een diastema voor dezelfde kies, dit door drukverhoging op de kies. Het veroorzaakt ook vaak letsel in lagen of gehemelte afhankelijk van hun positie. Tevens is er een belemmering in de voor-/achterwaartse beweging van de kaak. Bij een haak op de voorste kiezen ziet men vaak wanglaesies.
Haken op de achterste kiezen vormen veel sneller een belemmering dan voorste haken omdat de scharnierwerking minder wordt. Deze haken geven eerder aanleiding tot het maken van proppen als gevolg van de pijnreactie.
Ook bij jonge paarden komen we regelmatig haken tegen op het melkgebit een reden temeer om vroegtijdig een eerste controle uit te laten voeren.